Dr. Öğretim Üyesi GÖKMEN KANTAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğretim Üyesi GÖKMEN KANTAR

T: (0282) 250

M gkantar@nku.edu.tr

W gkantar.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı:Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Doktora
Üniversite: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLETİŞİM BİLİMLERİ
Öğrenim Yılları: 2010-2016
Tez: Recep Tayyip Erdoğan´ın 2002,2007,2011 Miting Konuşmalarının Söylem ve İçerik Analizi
Yüksek Lisans
Üniversite: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
Öğrenim Yılları: 2007-2009
Tez: Yabancı Sermayenin Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARİH BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2001-2005
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ / KAMU YÖNETİMİ
2017-
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2017-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
2017-
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MYO
2017-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Grup Danışmanı TBMM 2015-2015
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Kamu Yönetimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KANTAR G., TÜRK SİYASETİNDE POLİTİK DİL KULLANIMI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLERİ MİTİNG KONUŞMALARININ, SÖYLEM DİLİNİN İÇERİK ANALİZİ, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol. 2, pp. 174-207, 2017.
Özgün Makale
2. KANTAR G., Türk Siyasetinde Politik Dil Kullanımı: Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ak Parti 1. Ve 3. Olağan Üstü Kongrelerindeki Konuşmalarının” İçerik ve Söylem Analizi, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 103-122, 2017.
Özgün Makale EBSCO
3. KANTAR G., Türk Siyasetinde Politik Dil Kullanımı: Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri Miting Konuşmalarının, Söylem Dilinin İçerik Analizi, SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, pp. 670-692, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
4. KANTAR G., Türk Siyasetinde Politik Dil Kullanımı: Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli´nin; 7 Ağustos 2016 "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" Söylemlerinin İçerik Analizi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (YYÜİİBFD), pp. 184-213, 2016.
Özgün Makale TUBİTAK - ULAKBİM Veri tabanı, SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS ve Türk Eğitim İndeksi
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KANTAR G., TBMM Açılış Konuşmalarında Politik Dil Kullanımı: Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül’ün Siyasal Söylemlerinin İçerik Analizi, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt 4, ss. 53-80, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KANTAR G., ATUN A., Tekirdağ, Sehir ve Kültür-2, Bölüm: Lalenin Zamandaki Yolculuğu, Yayın Yeri: MODANLI Matbaacılık, Editör: Prof. Dr. Murat Taşan, 2017.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KANTAR G., Türk Siyasetinde Politik Dil Kullanımı: Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ak Parti 1. ve 2. Olağan Üstü Kongrelerindeki Konuşmalarının” İçerik ve Söylem Analizi, ICOMEP (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. KANTAR G., TÜRK SİYASETİNDE POLİTİK DİL KULLANIMI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLERİ MİTİNG KONUŞMALARININ, SÖYLEM DİLİNİN İÇERİK ANALİZİ, International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP) (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
3. KANTAR G., TÜRK SİYASETİNDE POLİTİK DİL KULLANIMI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 22 TEMMUZ 2007 GENEL SEÇİMLERİ MİTİNG KONUŞMALARININ, SÖYLEM DİLİNİN İÇERİK ANALİZİ,, International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP) (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
4. KANTAR G., TÜRK SİYASETİNDE POLİTİK DİL KULLANIMI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 3 KASIM 2002 GENEL SEÇİMLERİ MİTİNG KONUŞMALARININ, SÖYLEM DİLİNİN İÇERİK ANALİZİ, International Congress Management Economy and Policy - ICOMEP (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
Üyelikler
SONSAM- Sonsuz Türk Araştırma ve Strateji Merkezi , Üye, 2016-.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyesi, Üye, 2015-.