Dr. Öğr. Üyesi GÖKMEN KANTAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi GÖKMEN KANTAR

T: (0282) 250

M gkantar@nku.edu.tr

W gkantar.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı:Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Doktora
Üniversite: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLETİŞİM BİLİMLERİ
Öğrenim Yılları: 2010-2016
Tez: Recep Tayyip Erdoğan´ın 2002,2007,2011 Miting Konuşmalarının Söylem ve İçerik Analizi
Yüksek Lisans
Üniversite: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
Öğrenim Yılları: 2007-2009
Tez: Yabancı Sermayenin Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARİH BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2001-2005
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ / KAMU YÖNETİMİ
2017-
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MYO
2017-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2017-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
2017-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Grup Danışmanı TBMM 2015-2015
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Kamu Yönetimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KANTAR G., TÜRK SİYASETİNDE POLİTİK DİL KULLANIMI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLERİ MİTİNG KONUŞMALARININ, SÖYLEM DİLİNİN İÇERİK ANALİZİ, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol. 2, pp. 174-207, 2017.
Özgün Makale
2. KANTAR G., Türk Siyasetinde Politik Dil Kullanımı: Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ak Parti 1. Ve 3. Olağan Üstü Kongrelerindeki Konuşmalarının” İçerik ve Söylem Analizi, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 103-122, 2017.
Özgün Makale EBSCO
3. KANTAR G., Türk Siyasetinde Politik Dil Kullanımı: Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri Miting Konuşmalarının, Söylem Dilinin İçerik Analizi, SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, pp. 670-692, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
4. KANTAR G., Türk Siyasetinde Politik Dil Kullanımı: Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli´nin; 7 Ağustos 2016 "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" Söylemlerinin İçerik Analizi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (YYÜİİBFD), pp. 184-213, 2016.
Özgün Makale TUBİTAK - ULAKBİM Veri tabanı, SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS ve Türk Eğitim İndeksi
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KANTAR G., 1944 Türkçülük ve Turancılık Davasının, Siyasal Değerlendirilmesi, Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler, ss. 1-7, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
2. BAKKAL M., BAKKAL S., KANTAR G., TÜRKİYE’DE YAPILAN 1KASIM 2015 SEÇİMLERİNİN, MAKRO EKONOMİYE ETKİLERİ, TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, cilt 10, ss. 228-233, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
3. KANTAR G., TÜRKİYE VE İRAN İLİŞKİLERİNDE PETROLÜN ROLÜ, JOURNAL OF SOCIALAND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, cilt 5, ss. 516-522, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
4. BAKKAL M., BAKKAL S., KANTAR G., TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGELERİN MAKROEKONOMİYE ETKİSİ VE AKP İKTİDARININ BU OLAYA BAKIŞI, Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal ANALİZ Dergisi, cilt 2, ss. 39-58, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
5. KANTAR G., TBMM Açılış Konuşmalarında Politik Dil Kullanımı: Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül’ün Siyasal Söylemlerinin İçerik Analizi, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt 4, ss. 53-80, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
6. KANTAR G., 15 TEMMUZ SONRASI, TÜRKSİYASETİNDE MHP’NİN TUTUMU, Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, cilt 3.
Özgün Makale
7. KANTAR G., Recep Tayyip Erdoğan’xxın 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri Miting Konuşmalarının, Söylem Dilinin İçereik Analizi, YYÜ İİBF DERGİSİ.
Özgün Makale TR DİZİN
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KANTAR G., SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİBİLİMLER’DE AKADEMİKARAŞTIRMALAR-III, Bölüm: TÜRK YÖNETİM YAPISI VE KAMU YÖNETİMİNDE, SİYASİ YAKLAŞIMLAR, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör: Prof. Dr. Timuçin KODAMANDr. Öğr. Üyesi Emel İştar IŞIKLI, 2018.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
2. KANTAR G., SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİBİLİMLER’DE AKADEMİKARAŞTIRMALAR-IV, Bölüm: TÜRKİYE’ DE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEPOLİTİKALARI, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör: Prof. Dr. Fikret ÇANKAYADoç. Dr. Sabrina KAYIKÇI, 2018.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
3. KANTAR G., Söylem Üzerine Notlar, Yayın Yeri: Detay Yayıncılık, 2018.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KANTAR G., SİYASAL KRİZLER KARŞISINDA, LİDERLERİN DAVRANIŞLARI VE EKONOMİYE ETKİLERİ, ICOMEP’18-Spring Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi 2018 Baharİstanbul/TÜRKİYE 28-29 Nisan, 2018I (28.04.2018-29.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
2. KANTAR G., ERSÖZ G., Türk Sporunda Dı̇l Kullanımı: Beşı̇ktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve TrabzonsporMarşlarının İ ̇ çerı̇k ve Söylem Analı̇zı̇, I.ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 2018“Sporda Küresel Hedefler” (26.04.2018-28.04.2018).
Özet bildiri
3. KANTAR G., Türk Siyasetinde Politik Dil Kullanımı: Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ak Parti 1. ve 2. Olağan Üstü Kongrelerindeki Konuşmalarının” İçerik ve Söylem Analizi, ICOMEP (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. KANTAR G., TÜRK SİYASETİNDE POLİTİK DİL KULLANIMI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLERİ MİTİNG KONUŞMALARININ, SÖYLEM DİLİNİN İÇERİK ANALİZİ, International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP) (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
5. KANTAR G., TÜRK SİYASETİNDE POLİTİK DİL KULLANIMI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 22 TEMMUZ 2007 GENEL SEÇİMLERİ MİTİNG KONUŞMALARININ, SÖYLEM DİLİNİN İÇERİK ANALİZİ,, International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP) (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
6. KANTAR G., TÜRK SİYASETİNDE POLİTİK DİL KULLANIMI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 3 KASIM 2002 GENEL SEÇİMLERİ MİTİNG KONUŞMALARININ, SÖYLEM DİLİNİN İÇERİK ANALİZİ, International Congress Management Economy and Policy - ICOMEP (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KANTAR G., 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ: MHP VE MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’NİN TUTUMU VE 16 NİSAN’DA OLUŞAN MİLLİ VE YERLİ MUTABAKAT, DÜNDEN BUGÜNE,TURKMiLLiYETCiLiGi VE MiLLiYETCi HAREKETSEMPOZYUMUISBN:978- (17.02.2018-17.02.2017).
Tam metin bildiri
2. KANTAR G., Atun A., Lalenin Zamandaki Yolculuğu, Tekirdağ Şehir ve Kültür-2 (11.12.2017-12.12.2017).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Dergipark ULAKBİM,arastirmax
2. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
Üyelikler
SONSAM- Sonsuz Türk Araştırma ve Strateji Merkezi , Üye, 2016-.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyesi, Üye, 2015-.